تهران موزیک

آهنگ جدید

متن آهنگ کامران خلیلی جنگو جنگ بازی کمه

متن آهنگ کامران خلیلی جنگو جنگ بازی کمه

جنگ و جنگ بازی کِمه
ای تیراندازی کِمه
های بِرو نَشو غریب و تنها بَوِمه
از یار نادون من که هیچ وفا نَدیمه
تی واری دلخواه من که هیچ کجا نَدیمه
مِره سفر نَکوشته
صدتا خطر نَکوشته
عجل بیموعه می وَر ، مِره تی غم بَکوشته
نازنین دلبر من
کوی کبوتر من
+ نوشته شده در شنبه 14 آبان 1401ساعت 19:40 توسط امیر لهوایی |